Beweegteam Noardeast-Fryslân

14 15 ACCOMMODATIEROOSTERS EN SPORTIEVE INRICHTINGEN GEZONDE LEVENSSTIJL TAAKGEBIED TAAKGEBIED 1.8 1.9 Er waren geen scholen met de wens voor dit aanbod. We hebben het onderwerp wel extra aandacht gegeven tijdens onze activiteiten, door bijvoorbeeld waterflesjes, fruit en smoothies uit te delen. Het Miss Pumpin project heeft ook aandacht voor een gezonde levensstijl en daar werken we vaak mee samen, maar dit project was er in 2021 niet vanwege Corona. Vanaf het schooljaar 2021-2022 is dit geen aanbod meer die de scholen van ons krijgen. Wel blijven wij bij alle activiteiten die wij uitvoeren, aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Er zijn gymaccommodatieroosters in oud-Dongeradeel voor alle gymlocaties gemaakt en waar nodig meegedacht bij de andere locaties in de gemeenten. Zo ontstonden er efficiënte roosters die in het geval van oud-Dongeradeel ook geënt waren op het slim gebruiken van de methode Smart Moving Kids. Er zijn op alle gymlocaties inventarisaties van het gymmateriaal gedaan en het ontbrekende materiaal aangevuld. Hierdoor waren alle materiële randvoorwaarden voor kwalitatief goede gymlessen weer op orde. Er is advies over de pleininrichting van het Pompeblêd gegeven. We schreven een ondersteuningsbrief voor de subsidie van het nieuwe plein in Holwerd. Onze hulp bij de opening van het Kindcentrum in Kollum ging niet door vanwege Corona. Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het maken van de gymaccommodatieroosters weer volledig door de gemeente opgepakt. Er is twee keer een eigen nieuwsbrief naar alle scholen verzonden. Op die manier zijn vele lokale en landelijke sportieve initiatieven onder de aandacht gebracht en gestimuleerd, ook van verenigingen en sportaanbieders. Sommige initiatieven hebben we breder ondersteund of uitgevoerd. We hebben een document voor de Koningsspelen verzonden en we hebben aandacht gegeven aan de Fryske Parasporthelden Challenge. De laatste werd op drie scholen door ons uitgevoerd. Voor zeven scholen verzorgden we de afsluiter van het project Scoor een boek. Een project dat lezen en sporten met elkaar verbind en waarbij partijen zoals ons samenwerken met de lokale bibliotheken. TAAKGEBIED 1.10 LOKALE EN LANDELIJKE INITIATIEVEN VOOR BASISSCHOLEN VOORAL ONDER SCHOOLTIJD

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=